DuyuruHaberler

Değerli Meslektaşım,

Geleneksel olarak iki yılda bir Kil Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla farklı üniversitelerin ev sahipliğinde geçen 36 yıl içinde düzenlenen on sekiz ulusal kil sempozyumlarının sürekliliğini Kil Bilimleri Derneği güvence altına almış bulunmaktadır.

2019 yılından itibaren Türkiye ile birlikte tüm dünyamızı etkileyen Covid-19 pandemi koşulları nedeniyle ve KBD ile CMS iş birliğinde 2021 yılında düzenlenmesi planlanan AIPEA 17. ICC İstanbul Konferansı‘nın 12-16 Temmuz 2022 tarihine ertelenmesi üzerine 19. Ulusal Kil Sempozyumu‘nun 2023 yılında yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Kil Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin 6-9 Eylül tarihlerinde 19. Ulusal Kil Sempozyumu‘na (Kil’2023 ESTÜ Eskişehir) ev sahipliği yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyarız.

Kil’2023 bilimsel programı, kil ve kil mineralleri ile ilgili araştırmalarını yürüten farklı disiplinlerden bilim insanlarını ve kil endüstrisi çalışanlarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Kil bilimi; jeoloji, malzeme bilimi, fizik, kimya, sanat, ziraat, mühendislik, seramik ve sağlık bilimleri gibi pek çok farklı disiplinlerde gerçekleştirilen çalışmalara konu olmaktadır. Geniş bir çalışma yelpazesine sahip olan kil bilimi ile ilgili konularda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir sempozyum olmasını amaçladığımız bu etkinlikte aşağıda sıralanan konu başlıkları altındaki çalışmalarınızla sizleri aramızda görmeyi istiyoruz.

 • Kil Mineralojisi, Jeolojisi ve Jeokimyası
 • Kil Minerallerinin Yapıları, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 • Kil Araştırmalarında Gelişmiş Mikroskopi 
 • Nanokil, Nanokompozit, Simülasyon ve Modellemesi 
 • Organokiller ve Uygulamaları
 • Killerin Jeoteknik Özellikleri ve Jeoteknik Uygulamalarda Kil
 • Killerin Endüstriyel ve Mühendislik Uygulamaları
 • Killerin Seramikte Kullanımı
 • Kil Esaslı Yapı Malzemeleri
 • Sondajda Kil Uygulamaları
 • Maden Kanunu ve Kil 
 • Hidrotermal ve Cevher Oluşturan Sistemlerde Kil
 • Kil ve Çevre
 • Kil ve Bor
 • Kil ve Arkeoloji
 • Kil ve Sağlık
 • Kozmetikte Kil
 • Toprakta Kil Mineralleri
 • Kil ve Sanat
 • Sepiyolit ve Lületaşı
 • Zeolit
 • Kil ve İklim
 • Killerde Zenginleştirme
 • Kil Terminolojisi ve Eğitimi
 • Türkiye’de Kil Bilimi Alanında Emeği Geçen Kadın Akademisyenler/ Araştırmacılar
 •  Diğer Konular

Bildiri özetlerinizi 16 Temmuz 2023 tarihine kadar https://kil2023.eskisehir.edu.tr/ üzerinden veya kil2023@eskisehir.edu.tr e-posta adresine gönderebilir ve sözlü ve/veya poster bildiri ile katılım sağlayabilirsiniz.

Gönderilen özet metinler hakem değerlendirmesi sonucunda “Kil’2023 ESTÜ Eskişehir Bildiriler Kitabı”nda yayınlanacaktır.

Tam metin göndermek isteyen katılımcılar, çalışmalarının genişletilmiş hallerini Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan TR Dizinde taranan Uluslararası ve Hakemli derginin özel sayısına makale olarak da gönderebilirler.

Kongrenin sunum dili Türkçe’dir.

Gerek kil bilimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları literatüre kazandırmak, olası sorunları tanımlamak ve öneriler getirmek, gerekse araştırmacı ve kil endüstri çalışanlarını bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmak amacıyla, sizleri Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümünde Eskişehir’de ağırlamaktan ve 19. Ulusal Kil Sempozyumu‘na davet etmekten büyük onur duyarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment