Kil Bilimleri Derneği (KBD) Sempozyumlar ve Diğer Etkinlikler için Davranış Kuralları

Eylül 2021

Kil Bilimleri Derneği tarafından düzenlenen sempozyumlar ve diğer etkinliklere katılan üyelerin ve diğer tüm katılımcıların uyması gereken ‘Kil Bilimleri Derneği Sempozyumlar ve Diğer Etkinlikler İçin Davranış Kuralları’ı Dernek Yönetim Kurulunca aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Kapsam

  • Belirtilen kural ve sorumluluklar; Ulusal Kil Sempozyumları, bilimsel toplantılar, çalıştaylar, teknik ve sosyal geziler dâhil Kil Bilimleri Derneği Tüzük’ünün Madde 2’de belirtilen tüm etkinlikler için geçerlidir.
  • Bu etkinliklerde yer alan tüm katılımcılar ve görevlilerin bu davranış kurallarına uymaları beklenir.

Davranış Kuralları

  • Dernek, etkinliklerinde tüm üyelerinin ve diğer katılımcıların yer almasına değer verir ve bilimsel ve sosyal katkılarının yapıcı ve profesyonel olarak teşvik edici olmasını arzu eder.
  • Katılımcılardan birbirlerine karşı saygılı, düşünceli, yapıcı ve bilimsel fikirleri eleştiren, sorumlu, güvenli ve profesyonel bir şekilde davranmaları beklenir.
  • Bilimsel sunumların veya diğer etkinliklerin kasıtlı ve sürekli olarak kesintiye uğratılmaması beklenir.
  • Bildiri sunucularının ve katılımcıların izni olmadan slayt ve poster kayıtlarının fotoğrafla kaydedilmemesi istenir.
  • Kil Bilimleri Derneği ile sözleşmeli olarak etkinliklerin düzenlendiği toplantı yerleri, oteller, tesis veya diğer mekânların kurallarına ve politikalarına tüm katılımcılardan uyumlu davranışlar beklenir.
  • Kabul edilemez davranışların oluşması durumunda sorumlu kişiler tarafından yapılan ikazlara derhal uyulması beklenir.
  • Kil Bilimleri Derneği üyelerinin bu davranış kurallarını ihlal etmesi durumunda, Dernek Tüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca gerekli işlem yapılır.
  • Davranış kurallarının bir katılımcı tarafından ihlal edilmesi halinde diğer katılımcılarının haklarının taviz verilmeyecek ölçüde korunmasına önem verilir.