Denetim Kurulu Asil Üyeleri

  • Dr. Özgür CENGİZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Afyon,

  • Ayşe Öykü HAYFAVİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE Arkeometri Bölümü, Ankara

  • Dr. Murat DİRİCAN

Archaeometric Proje Danışmanlık Mühendislik, Ankara

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

  • Arzu ARSLAN KELAM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

  • Özge YÜCEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

  • Dr. Işıl ÖMEROĞLU SAYIT