Kil Bilimleri Derneği, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

  1. Türkiye’de kil bilimi ve ilgili teknolojinin verimli bir biçimde gelişmesine, çağdaş boyutlarda tutulmasına ve her yönü ile geliştirilmesine yardımcı olmak,
  2. Kil bilimi ve teknolojisindeki gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak ve Türkiye’deki bu konu ile ilgili sanayi kuruluşlarının bu gelişmelerden haberdar olmasını ve yararlanmasını sağlamak,
  3. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Türkiye’de kil bilimi araştırmalarını özendirmek ve teknolojilerine katkıda bulunmak amacı ile kil bilimi eğitimini ve uygulamalarını geliştirmek için gerekli olan bilimsel iletişimi sağlamak üzere ulusal bir platform oluşturmak,
  4. Uluslararası Kil Bilimleri Birliği (AIPEA) ve Uluslararası Mineraloji Birliği (IMA) ve aynı konuda çalışan diğer uluslararası kuruluşlarla ilişki kurarak, bu konuda uluslararası düzeyde yapılan çalışmalardan yararlanmak ve Türkiye’de yapılan çalışmaları uluslararası düzeyde duyurmak ,
  5. Kil bilimcilerini bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
  6. Kil bilimi ve ilgili teknolojiler sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini artırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,
  7. Kil bilimi ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,
  8. Kil bilimi ve ilgili teknolojileri konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, standartlarda, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek,
  9. Kil bilimi ve ilgili teknolojiler sektörü içerisinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak.